Πλήρης οδηγός για την ETA του Ηνωμένου Βασιλείου για Ούγγρους πολίτες

Το νέο σύστημα ETA του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο πρόκειται να εισαχθεί έως το 2024, θα αντικαταστήσει το ισχύον πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Όταν τεθεί σε ισχύ, οι Ούγγροι δεν θα μπορούν να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς να υποβάλουν εκ των προτέρων αίτηση για ETA. Αυτός ο οδηγός εξηγεί πώς λειτουργεί το σύστημα και τι πρέπει να γνωρίζουν οι Ούγγροι πριν ταξιδέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ποια είναι η ETA του Ηνωμένου Βασιλείου για Ούγγρους πολίτες;

Η Ηλεκτρονική Ταξιδιωτική Άδεια του Ηνωμένου Βασιλείου – που αναφέρεται ως ETA – είναι ένα νέο σύστημα που εισάγει η βρετανική κυβέρνηση. Αυτό αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος για την ψηφιοποίηση των συνόρων του Ηνωμένου Βασιλείου. Βασισμένο σε συστήματα που υπάρχουν ήδη σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς, το σύστημα ETA παρέχει στην κυβέρνηση μεγαλύτερη εποπτεία των προσώπων που εισέρχονται στη χώρα και επιτρέπει τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των πιθανών κινδύνων για την ασφάλεια.

Όταν τεθεί σε ισχύ το νέο σύστημα ETA, οι Ούγγροι ταξιδιώτες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για ETA πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους. Η ETA λειτουργεί ως ψηφιακή άδεια, η οποία δίνει στους κατόχους της άδεια εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν πρόκειται για βίζα. Η διαδικασία υποβολής αίτησης είναι πολύ απλούστερη και ταχύτερη από την αίτηση θεώρησης, και η ETA δίνει στους ταξιδιώτες την άδεια εισόδου χωρίς τις πιο προηγμένες άδειες που μπορεί να προσφέρει η θεώρηση.

Πώς επηρεάζει η ETA τους Ούγγρους ταξιδιώτες;

Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης που καλύπτει 92 χώρες. Επί του παρόντος, οι ταξιδιώτες από αυτές τις χώρες δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν κανένα έντυπο ή χαρτί πριν από την είσοδό τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν εισαχθεί το σύστημα ETA, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για ETA πριν από το ταξίδι τους. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ουγγαρία.

Με ένα ETA, οι Ούγγροι ταξιδιώτες θα μπορούν να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και να παραμείνουν για σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται ως λιγότερο από έξι μήνες. Η ETA καλύπτει τους Ούγγρους που ταξιδεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για διάφορους λόγους. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

– Τουρισμός
– Επαγγελματικά ταξίδια
– Βραχυπρόθεσμα μαθήματα ή προγράμματα σπουδών
– Επισκέψεις σε φίλους και συγγενείς
– Ιατρική περίθαλψη

Ορισμένοι Ούγγροι εξακολουθούν να χρειάζονται βίζα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό ισχύει στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος και θα παραμείνει αμετάβλητο όταν ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα ETA. Εάν ένας Ούγγρος θέλει να εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, να περάσει εκεί περισσότερους από έξι μήνες ή να ζήσει μόνιμα εκεί, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για τη σχετική θεώρηση. Η διαδικασία αίτησης θεώρησης είναι εντελώς ξεχωριστή από το σύστημα ETA.

Υποβολή αίτησης για ETA στο Ηνωμένο Βασίλειο για Ούγγρους πολίτες

Πριν οριστικοποιήσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια, οι επισκέπτες ενθαρρύνονται να μελετήσουν τον δημοσιευμένο κατάλογο των απαιτήσεων για την ETA. Οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν:

– Έγκυρο βιομετρικό διαβατήριο από χώρα που περιλαμβάνεται στον κατάλογο επιλεξιμότητας.
– Μια πρόσφατη ψηφιακή φωτογραφία διαβατηρίου.
– προσωπικές πληροφορίες. Αυτό θα περιλαμβάνει δεδομένα όπως ημερομηνία γέννησης, πληροφορίες απασχόλησης, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.
– Ο λόγος της επίσκεψης του ταξιδιώτη στο Ηνωμένο Βασίλειο.
– Βασικές λεπτομέρειες σχετικά με το προγραμματισμένο ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως η διεύθυνση του επισκέπτη κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα
– Πιστωτική ή χρεωστική κάρτα για το τέλος αίτησης ETA.
– Πληροφορίες για το παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών ποινικού μητρώου, μεταναστευτικών αδικημάτων και συμμετοχής σε απαγορευμένες ομάδες ή οργανώσεις.

Ένα πλεονέκτημα του νέου συστήματος ETA είναι η μεγαλύτερη εποπτεία που παρέχει, επιτρέποντας στη βρετανική κυβέρνηση να επισημαίνει αποτελεσματικότερα τους κινδύνους για την ασφάλεια. Για το λόγο αυτό, οι αιτούντες ΕΤΑ υποβάλλονται σε ερωτήσεις σχετικά με το ποινικό τους μητρώο και άλλα αδικήματα. Η αίτηση ETA ενός ταξιδιώτη που θεωρείται ότι αποτελεί απειλή για το Ηνωμένο Βασίλειο θα απορριφθεί.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να αλλάξουν. Το σύστημα ETA δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί και ορισμένες λεπτομέρειες ενδέχεται να αλλάξουν καθώς το πρόγραμμα οριστικοποιείται. Ωστόσο, τα ανωτέρω κριτήρια είναι πιθανό να παραμείνουν τα ίδια.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης ETA είναι διαθέσιμη μόνο ηλεκτρονικά. Οι ταξιδιώτες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν εναλλακτικές λύσεις σε χαρτί, καθώς το σύστημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να είναι πλήρως ψηφιακό.

Επεξεργασία της ETA του Ηνωμένου Βασιλείου για Ούγγρους πολίτες

Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου αίτησης ETA, οι αιτούντες θα πρέπει να καταβάλουν ένα μη επιστρεπτέο τέλος. Όταν το τέλος πληρωθεί πλήρως και το έντυπο της αίτησης συμπληρωθεί, η αίτηση ETA μπορεί να περάσει στο επόμενο στάδιο: το στάδιο της επεξεργασίας.

Η επεξεργασία των αιτήσεων ETA αναμένεται να διαρκέσει το πολύ 72 ώρες. Οι αιτούντες θα πρέπει να το έχουν κατά νου όταν κάνουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια. Είναι σημαντικό να υποβάλουν την αίτησή τους με αρκετό χρόνο για την πλήρη επεξεργασία της αίτησής τους, καθώς οι μεταφορείς αναμένεται να καταστήσουν την εγκεκριμένη ΕΤΑ όρο της μεταφοράς. Εάν ένας επιβάτης δεν είναι σε θέση να επιδείξει εγκεκριμένο ETA του Ηνωμένου Βασιλείου για Ούγγρους πολίτες στο αεροδρόμιο αναχώρησης, ενδέχεται να του απαγορευτεί η επιβίβαση.

Οι περισσότεροι Ούγγροι ταξιδεύουν αεροπορικώς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, κάποιοι μπορεί να επιλέξουν να εισέλθουν οδικώς ή με τρένο, διασχίζοντας τη σήραγγα της Μάγχης που συνδέει τη Μεγάλη Βρετανία με τη Γαλλία. Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο εισέρχονται στη χώρα, θα πρέπει να έχουν εγκεκριμένο ETA. Αυτό πρέπει να επιδεικνύεται στο αεροδρόμιο, το σταθμό ή το λιμάνι αναχώρησης και πάλι κατά την άφιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι αιτήσεις ETA ενδέχεται να απορριφθούν. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών έχει τη δυνατότητα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι απαραίτητο για έναν αιτούντα στον οποίο έχει απορριφθεί η χορήγηση ΕΤΑ να υποβάλει αίτηση για θεώρηση.

Ταξίδια με την ETA του Ηνωμένου Βασιλείου για Ούγγρους πολίτες

Μια εγκεκριμένη ETA του Ηνωμένου Βασιλείου για Ούγγρους πολίτες παρέχει στους κατόχους άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο έως και έξι μήνες. Μπορεί να εγγραφούν σε ένα πρόγραμμα σπουδών, αλλά μπορεί να μην εργαστούν. Μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα μεταξύ των τεσσάρων συστατικών χωρών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αγγλίας, της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

Ούγγροι στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο ακριβής αριθμός των Ούγγρων που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι σαφής. Πολλοί ήρθαν στη χώρα μετά την ένταξη της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέμειναν ακόμη και μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκτιμάται ότι 100.000 έως 200.000 Ούγγροι διαμένουν σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αντίθεση με άλλες ομάδες μεταναστών, δεν είναι διασκορπισμένοι σε όλη τη χώρα, με την πλειονότητα των Ούγγρων να ζουν στο Λονδίνο.

Εξαιτίας αυτού, πολλοί Ούγγροι που ταξιδεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο το κάνουν για να επισκεφθούν φίλους και συγγενείς που ζουν ήδη εκεί. Άλλοι έρχονται για λόγους τουρισμού, επαγγελματικά ταξίδια ή για να εγγραφούν σε προγράμματα σπουδών. Πάνω από 300.000 Ούγγροι ταξιδεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο κάθε χρόνο.