Ο πλήρης οδηγός σας για την ETA του Ηνωμένου Βασιλείου για πολίτες των Μικρονησιών

Εάν σκοπεύετε να επισκεφθείτε το Ηνωμένο Βασίλειο από το 2024 και μετά, θα πρέπει να γνωρίζετε για το επερχόμενο σύστημα ηλεκτρονικής ταξιδιωτικής άδειας του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι ταξιδιώτες που πληρούν επί του παρόντος τις προϋποθέσεις για το πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για ETA πριν επιβιβαστούν σε οποιαδήποτε πτήση με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτός ο οδηγός εξηγεί πώς η νέα ETA του Ηνωμένου Βασιλείου θα επηρεάσει τα άτομα που ταξιδεύουν από τη Μικρονησία και επιθυμούν να επισκεφθούν το Ηνωμένο Βασίλειο. Προσφέρει επίσης συμβουλές σχετικά με τον τρόπο απόκτησης της ETA του Ηνωμένου Βασιλείου για τους πολίτες των Μικρονησιών.

Ποια είναι η ETA του Ηνωμένου Βασιλείου για τους πολίτες των Μικρονησιών;

Το νέο σύστημα ETA του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελεί βασική συνιστώσα του σχεδίου της βρετανικής κυβέρνησης για τη δημιουργία του πιο αποτελεσματικού συστήματος νόμιμης μετανάστευσης και ελέγχου των συνόρων στον κόσμο. Το ψηφιακό σύστημα θα τεθεί σε εφαρμογή πριν από το τέλος του 2024 και θα ακολουθεί τις ίδιες αρχές με το πρόγραμμα ETA στον Καναδά και το αμερικανικό ESTA. Η ETA του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι το ίδιο πράγμα με τη βίζα. Με μια πολύ απλούστερη διαδικασία υποβολής αίτησης, η ETA λειτουργεί ως ψηφιακή άδεια. Παρέχει στους επισκέπτες από το εξωτερικό άδεια εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Επί του παρόντος, υπάρχουν 92 χώρες που δεν απαιτούν θεώρηση για την είσοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ταξιδιώτες από αυτές τις χώρες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη βρετανική ETA εάν σκοπεύουν να επισκεφθούν τη χώρα για λιγότερο από έξι μήνες. Οι επισκέπτες που ταξιδεύουν με ETA δεν μπορούν να εργαστούν όσο βρίσκονται στη χώρα. Οι έγκυροι λόγοι επίσκεψης στο πλαίσιο του προγράμματος περιλαμβάνουν τουρισμό, μαθήματα σπουδών, επίσκεψη σε οικογένεια/φίλους, ταξίδια για ιατρικές θεραπείες ή είσοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο για επαγγελματικούς σκοπούς.

Τι σημαίνει αυτό το νέο σύστημα για τους πολίτες των Μικρονησιών;

Η Μικρονησία είναι μία από τις 92 χώρες σε όλο τον κόσμο που συμμετέχουν στο τρέχον πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι κάτοχοι διαβατηρίων των Μικρονησιών μπορούσαν να ταξιδέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς θεώρηση. Αυτό θα εξακολουθήσει να ισχύει, αλλά τώρα θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για την ΕΤΑ του Ηνωμένου Βασιλείου εάν επιθυμούν να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με έγκυρο ETA του Ηνωμένου Βασιλείου, οι πολίτες των Μικρονησιών μπορούν να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για διαμονή έως και έξι μήνες. Αν και δεν θα μπορούν να εργαστούν, θα μπορούν να εγγραφούν σε μαθήματα σπουδών. Οι πολίτες των Μικρονησιών που επιθυμούν να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο ή που επιθυμούν να εργαστούν στη χώρα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για θεώρηση.

Πώς να υποβάλετε αίτηση για την ETA του Ηνωμένου Βασιλείου για πολίτες των Μικρονησιών

Δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη νέα ETA του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα της ETA. Οι πολίτες των 92 χωρών που συμμετέχουν επί του παρόντος στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για ETA, και η Μικρονησία είναι μία από αυτές τις χώρες.

Έχει δημοσιευθεί κατάλογος των απαιτήσεων της ETA, ο οποίος όμως μπορεί να αλλάξει πριν από την οριστικοποίηση των πληροφοριών σχετικά με το σύστημα. Αυτός ο κατάλογος παρέχει πληροφορίες σχετικά με το τι μπορούν να περιμένουν οι αιτούντες ETA από τη διαδικασία.

Οι πολίτες της Μικρονησίας θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση ETA. Το σύστημα είναι αποκλειστικά ψηφιακό. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις σε χαρτί. Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να έχουν έτοιμα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία τους πριν συμπληρώσουν το έντυπο. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν:

– Μια πρόσφατη ψηφιακή φωτογραφία διαβατηρίου.
– Έγκυρο βιομετρικό διαβατήριο που έχει εκδοθεί από χώρα του καταλόγου.
– Προσωπικές πληροφορίες που περιλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης και λεπτομέρειες απασχόλησης κ.λπ.
– Χρεωστική/πιστωτική κάρτα για την πληρωμή του τέλους αίτησης ETA στο Ηνωμένο Βασίλειο.
– Ο λόγος της επίσκεψης του ταξιδιώτη στο Ηνωμένο Βασίλειο.
– Λεπτομέρειες σχετικά με το ταξίδι, συμπεριλαμβανομένης μιας διεύθυνσης κατά την παραμονή σας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι υποψήφιοι από τη Μικρονησία θα κληθούν να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με το παρελθόν τους. Αυτό περιλαμβάνει την αποκάλυψη οποιουδήποτε ποινικού μητρώου στο παρελθόν ή προηγούμενης συμμετοχής σε απαγορευμένη οργάνωση/ομάδα. Πρέπει επίσης να αποκαλύψουν εάν έχουν διαπράξει στο παρελθόν αδικήματα σχετικά με τη μετανάστευση. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν από τους υπαλλήλους μετανάστευσης για να καθορίσουν εάν ο αιτών θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως κίνδυνος για την ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου. Η αίτηση όλων των αιτούντων που θεωρείται ότι αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια των κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου θα απορρίπτεται.

Πώς διεκπεραιώνεται η ETA του Ηνωμένου Βασιλείου για τους πολίτες των Μικρονησιών;

Όλοι οι αιτούντες ETA πρέπει να καταβάλουν μη επιστρεπτέο τέλος μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας πριν από την επεξεργασία της αίτησής τους. Μόλις ολοκληρωθεί η αίτηση και καταβληθεί το τέλος, θα αρχίσει ο χρόνος επεξεργασίας. Η επεξεργασία ETA μπορεί να διαρκέσει έως και 72 ώρες.

Οι ταξιδιώτες από τη Μικρονησία πρέπει να έχουν εγκρίνει την ETA τους πριν εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία τους πριν από το ταξίδι. Εάν η αίτηση ETA ενός αιτούντος απορριφθεί, μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης ή να υποβάλει αίτηση για θεώρηση. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ πιο μακροχρόνια.

Όλοι οι ταξιδιώτες που έρχονται από τη Μικρονησία στο Ηνωμένο Βασίλειο θα χρειαστούν ETA, ανεξάρτητα από το είδος του ταξιδιού που προγραμματίζουν. Απαιτείται είτε ο ταξιδιώτης φθάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο με αεροπλάνο, τρένο, αυτοκίνητο ή πλοίο. Για το λόγο αυτό, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η ETA τους έχει εγκριθεί πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Όλοι οι μεταφορείς θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ταξιδιώτες διαθέτουν ΕΤΑ ως προϋπόθεση για τη μεταφορά τους. Οι πολίτες των Μικρονησιών που κατευθύνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να επιδεικνύουν την εγκεκριμένη ETA τους κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο, το σταθμό ή το λιμάνι τους. Η μη επίδειξη ETA μπορεί να θεωρηθεί λόγος άρνησης επιβίβασης. Μόλις ένας ταξιδιώτης φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει και πάλι να επιδείξει εγκεκριμένο ETA που συνδέεται με το βιομετρικό του διαβατήριο.

Ταξίδι με την ETA του Ηνωμένου Βασιλείου για πολίτες των Μικρονησιών

Οι χώρες που απαρτίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η Αγγλία, η Ουαλία, η Σκωτία και η Βόρεια Ιρλανδία. Η κατοχή έγκυρης ΕΤΑ του Ηνωμένου Βασιλείου παρέχει στους πολίτες των Μικρονησιών πλήρη ελευθερία μετακίνησης μεταξύ των εν λόγω συνιστώντων χωρών.

Μικρονησιώτες πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Μικρονησία είναι μια χώρα με περισσότερους από 116 εκατομμύρια κατοίκους. Οι πολίτες της ταξιδεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για διάφορους λόγους που περιλαμβάνουν τον τουρισμό, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις. Οι ταξιδιώτες από τη Μικρονησία που θέλουν να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα εισόδου θα πρέπει να συμβουλευτούν την επίσημη σελίδα Συχνές ερωτήσεις ETA.