Λάθος στην αίτηση ETA του Ηνωμένου Βασιλείου

| 11 Ιανουαρίου, 2024
Λάθος στην αίτηση ETA του Ηνωμένου Βασιλείου

Η νέα ηλεκτρονική ταξιδιωτική άδεια του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία βρίσκεται επί του παρόντος σε διαδικασία θέσπισης, θα είναι υποχρεωτική για τους επισκέπτες του Ηνωμένου Βασιλείου οι οποίοι επί του παρόντος απολαμβάνουν είσοδο χωρίς θεώρηση σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου, τη Σκωτία, την Ουαλία, την Αγγλία και τη Βόρεια Ιρλανδία.

Η απαίτηση ETA του Ηνωμένου Βασιλείου θα ισχύει για τους πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του χώρου Σένγκεν, καθώς και για χώρες όπως η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Νότια Αφρική, η Ιαπωνία, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ άλλων.

Η ETA του Ηνωμένου Βασιλείου επιτελεί την ίδια βασική λειτουργία με την τυπική θεώρηση, αλλά είναι σε ηλεκτρονική μορφή αντί της παραδοσιακής έντυπης. Όπως υποδηλώνει το όνομα, η ETA του Ηνωμένου Βασιλείου επιτρέπει σε έναν επισκέπτη να ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο και αυτή η “έγκριση” συνδέεται με το διαβατήριο του επισκέπτη. Η ETA του Ηνωμένου Βασιλείου ελέγχεται στο σημείο αναχώρησης του ταξιδιώτη και κάθε διαβατήριο που δεν έχει την απαιτούμενη έγκριση, ή εάν η ETA του Ηνωμένου Βασιλείου έχει λήξει ή ανακληθεί, απορρίπτεται και ο κάτοχός του δεν μπορεί να πραγματοποιήσει το ταξίδι προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αίτηση για ETA στο Ηνωμένο Βασίλειο υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω ειδικής εφαρμογής. Αποτελείται από τη συμπλήρωση μιας λεπτομερούς σειράς ερωτήσεων που καλύπτουν τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος, το ιστορικό του, το ιστορικό των ταξιδιών του, τις προηγούμενες θεωρήσεις που κατείχε και (το σημαντικότερο) τυχόν καταδίκες για σοβαρά ποινικά ή τρομοκρατικά αδικήματα.

Αν και η διαδικασία υποβολής αίτησης είναι σχετικά απλή (υπολογίζεται ότι δεν διαρκεί περισσότερο από δεκαπέντε λεπτά), είναι πολύ λεπτομερής και η πιθανότητα να γίνουν λάθη ή παραλείψεις είναι πολύ πραγματική. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των αιτήσεων στο βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών δεν μπορούν να γνωρίζουν αν τα λάθη στο έντυπο είναι τυχαία, σκόπιμα ή οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος. Τυχόν εντοπισμένα σφάλματα μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης για την ETA του Ηνωμένου Βασιλείου.

Συνήθη λάθη

Η υποβολή μιας ελλιπούς, λανθασμένης ή γεμάτης λάθη αίτησης ΕΤΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο θα οδηγήσει στην καλύτερη περίπτωση σε καθυστερήσεις και στη χειρότερη σε απόρριψη. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή, προσοχή και χρόνος κατά την απάντηση των ερωτήσεων, καθώς, αφού υποβληθούν, μπορεί να είναι δύσκολο (για να μην αναφέρουμε ότι είναι χρονοβόρο) να διορθωθούν τυχόν λάθη.

Μεταξύ των πιο συνηθισμένων λαθών που τείνουν να κάνουν οι υποψήφιοι είναι:

 • Ορθογραφία και γραμματική: Όπως είναι κατανοητό, οι περισσότεροι αιτούντες για ETA στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν χρησιμοποιούν τα αγγλικά ως μητρική τους γλώσσα και είναι αναμενόμενα ορθογραφικά ή γραμματικά λάθη. Τέτοια λάθη συνήθως παραβλέπονται (και διορθώνονται κατά περίπτωση), εκτός εάν τα λάθη αυτά καθιστούν τις απαντήσεις που δόθηκαν ακατάληπτες.
 • Ποινικό μητρώο: Ανάλογα με τη σοβαρότητα του εγκλήματος και την καταδίκη που προκύπτει, η απόκτηση ETA στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να είναι προβληματική. Το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει μεγάλη έμφαση στο ποινικό μητρώο ενός αιτούντος και τα ψέματα ή οι παραλείψεις στο τμήμα αυτό του εντύπου αίτησης δεν αντιμετωπίζονται ευνοϊκά. Ακόμα και μια μικρή καταδίκη για παράβαση ταχύτητας θα πρέπει να συμπεριληφθεί, ακόμα και αν αυτή φαίνεται άσχετη με τον αιτούντα.
 • Previous Θεωρήσεις: Πληροφορίες σχετικά με τυχόν προηγούμενες θεωρήσεις (για οποιαδήποτε χώρα και οποτεδήποτε) θα πρέπει να παρέχονται. Μπορεί να είναι δελεαστικό να μην αναφέρετε λεπτομερώς προβλήματα του παρελθόντος σχετικά με τη θεώρηση, αλλά οι αρχές θα ελέγξουν το ιστορικό του αιτούντος για τυχόν προηγούμενες παραβιάσεις της θεώρησης, και τυχόν προβλήματα που θα διαπιστωθούν θα οδηγήσουν πιθανότατα σε απόρριψη.
 • Βασικά σφάλματα: Η έλλειψη φροντίδας και προσοχής κατά την πληκτρολόγηση των αριθμών είναι ένα άλλο κοινό πρόβλημα. Η κατά λάθος πληκτρολόγηση του αριθμού διαβατηρίου ή της ημερομηνίας λήξης προκαλεί σύγχυση, όπως και η παράλειψη αριθμών ή γραμμάτων από διευθύνσεις, ημερομηνίες γέννησης, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.

Είναι πολύ εύκολο να κάνετε ένα ειλικρινές λάθος όταν πληκτρολογείτε πολλές σελίδες πληροφοριών, αλλά οι αξιολογητές δεν μπορούν να διακρίνουν ένα πραγματικό λάθος από μια προσπάθεια εξαπάτησης. Η έγκριση ή η απόρριψη για ETA στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί κανονικά να εκδοθεί εντός 72 ωρών από την υποβολή της αίτησης, και το Υπουργείο Εσωτερικών δεν μπορεί (και δεν παίρνει) χρόνο για να επικοινωνήσει με τον αιτούντα, εάν διαπιστωθούν προσωπικά τυχόν προβλήματα.

Αποτέλεσμα των λαθών

Η παροχή εσφαλμένων στοιχείων ή πληροφοριών στο έντυπο αίτησης ETA του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να οδηγήσει σε μία από τις εξής δύο εκβάσεις: αδικαιολόγητη απόρριψη ή λανθασμένη έγκριση.

Αδικαιολόγητη άρνηση

Πολλά δευτερεύοντα λάθη, όπως ένα λάθος όνομα ή ένας λανθασμένος αριθμός, θα αποδοθούν σε ανθρώπινο λάθος και απλώς θα αγνοηθούν. Ωστόσο, τέτοια βασικά λάθη σε βασικά στοιχεία, όπως ο αριθμός διαβατηρίου, μπορεί να εκληφθούν ως απροκάλυπτη προσπάθεια καταστρατήγησης του συστήματος επεξεργασίας και η αίτηση θα απορριφθεί.

Κατά της αίτησης που απορρίπτεται λόγω ήσσονος σημασίας σφάλματος μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, αλλά αυτό πρέπει να γίνει εντός 28 ημερών από την απόρριψη. Υπάρχει ένα τέλος επανεξέτασης ύψους 80 λιρών Αγγλίας (92 ευρώ), αλλά η διαδικασία προσφυγής μπορεί να διαρκέσει έως και έξι μήνες χωρίς καμία εγγύηση επιτυχίας. Σε γενικές γραμμές, οι αιτούντες στους οποίους έχει απορριφθεί η αίτηση ETA του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει πιθανότατα να υποβάλουν νέα αίτηση με διορθωμένα όλα τα σφάλματα.

Λανθασμένη έγκριση

Σε σπάνιες περιπτώσεις, το Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να μην εντοπίσει κάποιο λάθος ή παράλειψη και να χορηγηθεί ETA στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εάν γίνει σαφές στον αιτούντα ότι η ΕΤΑ του Ηνωμένου Βασιλείου έχει εγκριθεί εσφαλμένα, παρά το προφανές σφάλμα, τότε αυτό θα πρέπει να αναφερθεί. Αυτό δεν είναι απλώς μια επιλογή, αλλά μια υποχρέωση, και η παράλειψη μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της ETA του Ηνωμένου Βασιλείου ανά πάσα στιγμή. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν το σφάλμα αφορούσε πληροφορίες σχετικές με τη χορήγηση ΕΤΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εάν ο αιτών έχει ανακαλύψει ένα σφάλμα, αλλά δεν το έχει αναφέρει και το ανακαλύψουν στη συνέχεια οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, οι πιθανότητες ακύρωσης της ETA του Ηνωμένου Βασιλείου αυξάνονται σημαντικά, καθώς αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως προσπάθεια σκόπιμης εξαπάτησης της αρχής έκδοσης.

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, οποιοδήποτε σφάλμα, όσο ασήμαντο και αν φαίνεται, μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση ή την ακύρωση της ETA του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον, μπορεί να καταστήσει πιο δύσκολη την εκ νέου υποβολή αίτησης για ΕΤΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο στο μέλλον, καθώς το Υπουργείο Εσωτερικών θα ελέγχει τυχόν νέες αιτήσεις με τα αρχεία του και το όνομα του αιτούντος μπορεί να επισημανθεί για πιο προσεκτικό έλεγχο κατά την υποβολή περαιτέρω αιτήσεων για ΕΤΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σοβαρές συνέπειες

Ακόμα και ένα αθώο λάθος μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες εάν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών ερμηνεύσουν το λάθος ως σκόπιμη προσπάθεια απόκτησης της ETA του Ηνωμένου Βασιλείου με ψευδείς προφάσεις. Μια τέτοια ερμηνεία εμπίπτει στον αόριστο όρο “παραπλάνηση”, ο οποίος καλύπτει πολλές δόλιες δραστηριότητες.

Αυτά περιλαμβάνουν:

 • Παροχή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών
 • Παράλειψη πλήρους αποκάλυψης των σχετικών γεγονότων και λεπτομερειών
 • Υποβολή ελλιπών στοιχείων
 • Μη αποκάλυψη σημαντικού και σχετικού υλικού

Εάν μια αίτηση θεωρηθεί δόλια ή παραπλανητική, αυτό αποτελεί παραβίαση της ισχύουσας μεταναστευτικής νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου και οι κυρώσεις για την παραβίαση των νόμων αυτών μπορεί να είναι αυστηρές.

Σοβαρές κυρώσεις:

 • Η αίτηση θα απορριφθεί αυτόματα
 • Μια υπάρχουσα ETA του Ηνωμένου Βασιλείου θα ακυρωθεί
 • Μπορεί να επιβληθεί απαγόρευση εισόδου για διάστημα έως και δέκα ετών.
 • Ο κάτοχος μπορεί να τεθεί υπό κράτηση κατά την είσοδό του στο Ηνωμένο Βασίλειο και να απελαθεί.

Όταν μια αίτηση ETA του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρείται ότι είναι δόλια, ή όταν η ETA του Ηνωμένου Βασιλείου χορηγείται λόγω αντιληπτής εξαπάτησης και δεν παρέχεται επαρκής λόγος, αυτό θα επηρεάσει τυχόν μελλοντικές αιτήσεις. Ακόμα και μετά από οποιαδήποτε τιμωρία ή απαγόρευση, ο αιτών θα εξακολουθεί να επισημαίνεται για παραβιάσεις του συστήματος έγκρισης και ένα κακό ιστορικό μετανάστευσης θα καταστήσει εξαιρετικά απίθανη και δύσκολη την έκδοση οποιασδήποτε επόμενης ΕΤΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Διόρθωση σφαλμάτων

Εάν ένας αιτών πιστεύει ή υποπτεύεται ότι έχει γίνει λάθος στο έντυπο αίτησης, είναι ζωτικής σημασίας να λάβει άμεσα μέτρα. Οι αποφάσεις σχετικά με μια αίτηση μπορούν να εκδοθούν σε μόλις δύο ημέρες, και μόλις εγκριθεί ή απορριφθεί η ΕΕΤΑ του Ηνωμένου Βασιλείου, γίνεται πιο δύσκολο να διορθωθούν ακόμη και τα πιο μικρά λάθη. Η επικοινωνία με το τμήμα του βρετανικού Υπουργείου Εσωτερικών που είναι αρμόδιο για την επεξεργασία των αιτήσεων ETA του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να γίνεται αμέσως μόλις διαπιστωθεί το σφάλμα και το συντομότερο δυνατό.

Εάν εντοπιστούν εγκαίρως, τα μικρά σφάλματα μπορούν συχνά να διορθωθούν από το προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών ή να αγνοηθούν εάν είναι ασήμαντα. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αυτό που ένας αιτών μπορεί να θεωρήσει ως ασήμαντο σφάλμα μπορεί να θεωρηθεί τελείως διαφορετικά από τους αρμόδιους υπαλλήλους.

Λάθη που θεωρούνται σκόπιμα ή προσπάθεια εξαπάτησης θα οδηγήσουν γρήγορα σε απόρριψη και θα προκαλέσουν ανυπολόγιστες καθυστερήσεις και προβλήματα κατά την εκ νέου υποβολή αίτησης ή νέας αίτησης ETA για το Ηνωμένο Βασίλειο. Σοβαρότερα σφάλματα που επηρεάζουν άμεσα τη χορήγηση ή την απόρριψη της ΕΤΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να είναι αδύνατο να διορθωθούν και, σε τέτοιες περιπτώσεις, ενδέχεται να είναι δυνατή η ακύρωση της αίτησης και η υποβολή νέας (διορθωμένης) αίτησης.

Πολλά εξαρτώνται από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αίτησης. Το να ενεργήσετε άμεσα επικοινωνώντας με το Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να μην επιλύσει τυχόν προβλήματα. Παρόλα αυτά, θα καταδείξει την ειλικρίνεια του αιτούντος και (ελπίζω) θα προωθήσει μια θετική απάντηση όταν η αίτηση υποβληθεί εκ νέου.

Αν και δεν είναι απολύτως απαραίτητο, οι αιτούντες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χορήγηση ΕΤΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω ακούσιων λαθών, ίσως είναι φρόνιμο να ζητήσουν νομική συμβουλή. Αυτό, φυσικά, συνεπάγεται πρόσθετα έξοδα, αλλά μερικές φορές μπορεί να είναι αναπόφευκτο αν τα προβλήματα επιμένουν. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η νομική εκπροσώπηση δεν είναι απαραίτητη, καθώς η άμεση επαφή με το Υπουργείο Εσωτερικών και μια καλά διατυπωμένη επιστολή εξηγήσεων συνήθως αρκούν για την επίλυση μικρών ζητημάτων.

Φροντίδα και προσοχή

Η αποφυγή των προβλημάτων είναι πολύ προτιμότερη από το να πρέπει να τα λύσετε αργότερα. Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και προσοχή και η διαδικασία δεν πρέπει ποτέ να επισπεύδεται. Παρόλο που το έντυπο μπορεί να συμπληρωθεί σε λιγότερο από δεκαπέντε λεπτά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος σε αυτή τη σημαντική διαδικασία.

Πριν από την υποβολή του εντύπου, θα πρέπει να επανεξετάζεται διεξοδικά και να ελέγχεται τουλάχιστον δύο φορές. Είναι καταπληκτικό πόσα ορθογραφικά λάθη και τυπογραφικά λάθη παραλείπονται από τους αιτούντες, ακόμη και μετά από διπλό έλεγχο. Εάν είναι δυνατόν, είναι ακόμη καλύτερο να ελέγξετε ξανά το έντυπο μετά την πάροδο μιας ή δύο ημερών, καθώς μια νέα ανασκόπηση συχνά θα αποκαλύψει ένα λάθος ή μια παράλειψη που είχε παραβλεφθεί προηγουμένως.

Η υποβολή αίτησης για ETA στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι μια πολύπλοκη υπόθεση, και τα προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν αν αφιερώσετε χρόνο στη συμπλήρωση του εντύπου και στον έλεγχο και τον επανέλεγχο πριν πατήσετε τελικά το κουμπί “υποβολή”. Μόλις υποβληθεί, αρχίζει η διαδικασία έγκρισης, και από αυτό το σημείο και μετά, η πραγματοποίηση τυχόν διορθώσεων καθίσταται προβληματική. Μια κατάσταση που είναι καλύτερο να αποφεύγεται!