Παρακάτω θα βρείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις που θέτει η εταιρεία, οι οποίοι διέπονται από τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η εταιρεία, sweet startup ltd, θα επεξεργαστεί μια αίτηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα αιτήματα του πελάτη και δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν λανθασμένες πληροφορίες που παρέχονται. Η εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απόκτηση της σωστής θεώρησης εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Ωστόσο, η εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα περιστατικά που συμβαίνουν στην πρεσβεία: Άρνηση έκδοσης βίζας, άρνηση αποδοχής της αίτησης, έκδοση λανθασμένης βίζας, καθυστέρηση στην επεξεργασία της βίζας.

Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει προκαλέσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω λόγω λάθους ή παράλειψης, τότε η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται αυστηρά στο κόστος αντικατάστασης της βίζας ή επιστροφής όλων των καταβληθέντων τελών και η εταιρεία δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη για επακόλουθες ζημίες, όπως ενδεικτικά: διαφυγόντα κέρδη/έσοδα, διαφυγόντα αεροπορικά εισιτήρια.

Δικαιώματα ακύρωσης

Το Υπουργείο Εσωτερικών και το UK Visas and Immigration (UKVI) θα αρχίσουν να επεξεργάζονται την αίτησή σας για ETA στο Ηνωμένο Βασίλειο αμέσως μετά την υποβολή της. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η ανάκληση μιας αίτησης μετά την υποβολή της.

Μόλις υποβάλετε την αίτησή σας σε εμάς ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά, θεωρείται ότι έχετε συμφωνήσει ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε αμέσως την επεξεργασία της αίτησής σας και να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και, συμφωνώντας με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για να συμβεί αυτό. Ως εκ τούτου, δεν θα έχετε κανένα δικαίωμα ακύρωσης σύμφωνα με τους Κανονισμούς του 2013 για τις Συμβάσεις Καταναλωτή (Πληροφορίες, Ακύρωση και Πρόσθετες Χρεώσεις). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τους κανονισμούς 36(1)(α) και 37(1)(α), χάνετε το δικαίωμά σας να ακυρώσετε εάν συμφωνείτε ότι μπορούμε να αρχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες εντός της περιόδου ακύρωσης.

Ιδιοκτησία

Αυτή η ιστοσελίδα uk-eta.com ανήκει και λειτουργεί από την sweet startup ltd. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να συμμορφώνεστε με τους παρόντες όρους χρήσης, παρακαλείστε να μην έχετε πρόσβαση και να μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο.

Περιορισμοί στη χρήση

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν ή μέσω αυτού για προσωπικό όφελος και δεν μπορείτε να πουλήσετε ή να παράσχετε σε τρίτους ή να επωφεληθείτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή πληροφορίες (ούτε από οποιαδήποτε τροποποίηση, προσαρμογή ή ανάλυση αυτών) που είναι διαθέσιμες σε αυτόν ή μέσω αυτού του ιστότοπου.

Ασφάλεια

Διατηρούμε το δικαίωμα από καιρό σε καιρό να: (α) να τροποποιεί ή/και να εισάγει νέα ή/και πρόσθετα μέτρα ασφαλείας χωρίς προειδοποίηση, (β) να αποσύρουμε προσωρινά ή/και να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα αυτού του ιστότοπου σε οποιοδήποτε άτομο (άτομα)- και (γ) να κάνουμε οτιδήποτε άλλο θεωρούμε απαραίτητο για τη διατήρηση της ασφάλειας και της ακεραιότητας αυτού του ιστότοπου και των πληροφοριών που βρίσκονται στις βάσεις δεδομένων αυτού του ιστότοπου.

Ακρίβεια και περιεχόμενο του ιστότοπου

Χρησιμοποιούμε εύλογη επιδεξιότητα και προσοχή κατά τη σύνταξη των πληροφοριών που είναι προσβάσιμες στον παρόντα ιστότοπο και μέσω αυτού. Ωστόσο, ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να έχουν συγκεντρωθεί ή/και να μας έχουν παρασχεθεί από τρίτο μέρος που δεν είναι μέλος του δικτύου μας. Η uk-eta.com δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνονται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Επιπλέον, λάθη και παραλείψεις στις πληροφορίες που είναι προσβάσιμες στον παρόντα ιστότοπο και μέσω αυτού ενδέχεται να προκύψουν λόγω διαφόρων παραγόντων που είναι εγγενείς σε κάθε σύστημα που σχετίζεται με το διαδίκτυο και οι οποίοι δεν υπόκεινται στον εύλογο έλεγχό μας. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες ενδέχεται να επηρεαστούν από σφάλματα μηχανών, λογισμικού ή χειριστών ή από δυσλειτουργίες σε σχέση με τη μετάδοση δεδομένων. Για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες παρέχονται “ως έχουν” και θα πρέπει πάντα να προσπαθείτε να επαληθεύετε την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας που λαμβάνετε από αυτόν τον ιστότοπο προτού βασιστείτε σε αυτήν.

Πρόκειται για έναν δυναμικό ιστότοπο και, ως εκ τούτου, το περιεχόμενο και η εμφάνισή του ενδέχεται να αλλάζουν κατά καιρούς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Περιορισμένη άδεια και ιδιοκτησία

Σας χορηγείται περιορισμένη άδεια λήψης του υλικού που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο σε προσωπικό υπολογιστή και εκτύπωσης ενός έντυπου αντιγράφου αυτού του υλικού, αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι σημειώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας παραμένουν ανέπαφες.

Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά και ειδικά στους παρόντες όρους χρήσης, απαγορεύεται αυστηρά κάθε μετάφραση, αναμετάδοση, διανομή ή άλλη χρήση του υλικού που περιέχεται στον παρόντα ιστότοπο και στις βάσεις δεδομένων του σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο στο διαδίκτυο ή σε άλλα μέσα. Απαγορεύεται επίσης: (α) πλαισιώνετε τον παρόντα ιστότοπο ή οποιοδήποτε τμήμα του σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο- ή (β) αντικατοπτρίζοντας αυτόν τον ιστότοπο σε άλλον διακομιστή- ή (γ) τη χρήση αυτοματοποιημένων τεχνολογιών καταγραφής οθόνης ή απόξεσης οθόνης για τη λήψη πληροφοριών οποιουδήποτε είδους από αυτόν τον ιστότοπο.

Η χορήγηση της παρούσας περιορισμένης άδειας χρήσης εξαρτάται από τη συμφωνία σας με όλους αυτούς τους όρους χρήσης και τη συμμόρφωσή σας με αυτούς.

Το λογισμικό (εάν υπάρχει) που διατίθεται για λήψη από αυτόν τον ιστότοπο ανήκει σε εμάς ή μας έχει παραχωρηθεί άδεια χρήσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εν λόγω λογισμικό μόνο σύμφωνα με την άδεια χρήσης τελικού χρήστη που συνοδεύει το εν λόγω λογισμικό ή, όπου δεν υπάρχει τέτοια άδεια, σας χορηγείται μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του εν λόγω λογισμικού για τη χρήση του παρόντος ιστότοπου σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα και όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ιδιοκτησίας οποιουδήποτε είδους που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εκείνων που σχετίζονται με το περιεχόμενό του, την επωνυμία και τις υπηρεσίες, το λογισμικό και οποιοδήποτε άλλο υλικό διατίθεται σε αυτόν και μέσω αυτού), τα οποία δεν σας παραχωρούνται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης, διατηρούνται ρητά στην uk-eta.com ή, στην περίπτωση οποιωνδήποτε άλλων εμπορικών σημάτων, ονομάτων και λογότυπων που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο, στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου συναινείτε στην uk-eta.com, επεξεργασία και μεταφορά (τόσο εντός όσο και εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου ή του ΕΟΧ) των Δεδομένων Χρήστη, όπως είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε αυτή την υπηρεσία και να σας επιτρέψουμε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο και να λάβετε την ETA σας.

Αποποίηση ευθυνών και περιορισμός ευθύνης

(α) Εκτός από όσα ορίζονται στους παρόντες όρους χρήσης, ο παρών ιστότοπος, το περιεχόμενό του και οποιαδήποτε χρήση επιλέξετε να κάνετε από αυτόν, παρέχονται και επιτρέπονται χωρίς καμία ρητή ή σιωπηρή δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους και αποποιούμαστε όλες αυτές τις δηλώσεις και εγγυήσεις στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Δεν εγγυόμαστε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο ή στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση μέσω αυτού είναι επαρκείς, πλήρεις, ακριβείς ή ενημερωμένες, ούτε εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπος (ή οποιοδήποτε τμήμα του) θα είναι πάντοτε προσβάσιμος, πλήρως λειτουργικός ή απαλλαγμένος από σφάλματα και ιούς. Κατά συνέπεια, συμφωνείτε ότι το μόνο ένδικο μέσο που έχετε στη διάθεσή σας για την παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης είναι η παραβίαση της σύμβασής μας σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

(β) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (δ) κατωτέρω, αλλά κατά τα λοιπά, στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο, αποκλείουμε και δεν ευθυνόμαστε για κάθε απώλεια, ζημία(ες) και ευθύνη (είτε προκαλείται είτε όχι από αμέλειά μας) για κάθε απώλεια χρόνου, κάθε απώλεια/διαφθορά δεδομένων, κάθε απώλεια κερδών, ευκαιριών και υπεραξίας και κάθε έμμεση, επακόλουθες και τιμωρητικές απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση του παρόντος ιστότοπου ή/και των πληροφοριών σε αυτόν ή οποιωνδήποτε υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού, όπως και αν προκύπτουν, είτε από σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), είτε από το νόμο είτε με άλλο τρόπο, και ακόμη και αν ήταν ευλόγως προβλέψιμη ή αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιας απώλειας/ζημιάς/υπευθυνότητας.

(γ) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (δ) κατωτέρω, αλλά διαφορετικά, στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο, η συνολική συνολική ευθύνη μας βάσει του παρόντος σε σχέση με άμεσες απώλειες και ζημίες και άλλη άμεση ευθύνη, όπως και αν προκύπτει, είτε από σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), νόμο ή με άλλο τρόπο, περιορίζεται ανά απαίτηση ή σειρά συναφών απαιτήσεων, σε 100 λίρες Αγγλίας.

(δ) Τίποτα στους παρόντες όρους χρήσης δεν περιορίζει την ευθύνη μας για:
(i) απώλεια ή ζημία λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης που προκλήθηκε από αμέλειά μας, ή
(ii) για οποιαδήποτε δόλια ψευδή δήλωση που έγινε από εμάς ή όσους βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας.

(ε) Εάν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο ως καταναλωτής, τότε τίποτα στους παρόντες όρους χρήσης δεν περιορίζει με οποιονδήποτε τρόπο τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Διαχωρισιμότητα

Εάν μία ή περισσότερες από τις διατάξεις των παρόντων όρων χρήσης κριθούν ανά πάσα στιγμή άκυρες από δικαστήριο ή άλλο φόρουμ αρμόδιας δικαιοδοσίας, ή με άλλο τρόπο μη εκτελεστές, η απόφαση αυτή δεν θα ακυρώνει ή δεν θα καθιστά άκυρες τις υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων όρων χρήσης. Οι παρόντες όροι χρήσης θα θεωρούνται τροποποιημένοι με την τροποποίηση ή την αποκοπή των εν λόγω διατάξεων, όπως απαιτείται για να καταστούν έγκυρες, νόμιμες και εκτελεστές, διατηρώντας παράλληλα την πρόθεσή τους, ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, με την αντικατάσταση τους από άλλη διάταξη έγκυρη, νόμιμη και εκτελεστή, η οποία ουσιαστικά υλοποιεί την πρόθεσή τους. Οποιαδήποτε άκυρη ή μη εκτελεστή διάταξη ή διατάξεις θα πρέπει να διαχωρίζονται από τους παρόντες όρους χρήσης, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η εγκυρότητα ή η εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων ή η εγκυρότητα της εν λόγω διάταξης ή διατάξεων σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία.

Ολόκληρη συμφωνία

Οι παρόντες όροι χρήσης αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες, διευθετήσεις και δηλώσεις (εκτός από εκείνες για τις οποίες δεν αποκλείεται η ευθύνη) μεταξύ μας σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς και αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ μας σχετικά με το θέμα αυτό.

Αλλαγή των όρων χρήσης

Ενδέχεται να τροποποιούμε, να προσαρμόζουμε ή να αλλάζουμε με άλλο τρόπο τους παρόντες όρους χρήσης από καιρό σε καιρό (για λόγους ασφαλείας, νομικούς ή κανονιστικούς λόγους ή για να αντικατοπτρίζουμε ενημερώσεις ή αλλαγές στις υπηρεσίες ή τη λειτουργικότητα του ιστότοπου) χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η συνέχιση της χρήσης αυτού του ιστότοπου θα συνιστά αποδοχή αυτών των τροποποιημένων όρων χρήσης και θα πρέπει να τους διαβάσετε πριν κάνετε οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση αυτού του ιστότοπου.

Σχετικά με εμάς

Αυτός ο ιστότοπος διατίθεται σε εσάς από την sweet startup ltd, 37 Warren Street, Λονδίνο, Αγγλία, W1T 6AD. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Οι συνήθεις ώρες λειτουργίας μας είναι 09:00 έως 18:00 GMT τις καθημερινές εκτός των αργιών.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας γράφοντάς μας στην παραπάνω διεύθυνση ή χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα “Επικοινωνήστε μαζί μας” σε αυτόν τον ιστότοπο.

Διάφορα

Οι παρόντες όροι χρήσης δεν συνιστούν ούτε θεωρείται ότι συνιστούν εταιρική σχέση, κοινοπραξία ή σύμβαση εργασίας μεταξύ εσάς και εμάς.

Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε, να παραχωρήσετε υπο-άδειες, να υπο-συμβάσεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να μεταβιβάσετε ή να διαπραγματευτείτε οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας βάσει των παρόντων όρων χρήσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

Οι επικεφαλίδες στους παρόντες όρους χρήσης είναι μόνο για λόγους ευκολίας και δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία των παρόντων όρων χρήσης.

Τερματισμός

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε την πρόσβασή σας σε αυτόν τον ιστότοπο αμέσως και χωρίς ειδοποίηση, εάν, καλή τη πίστει, πιστεύουμε ότι δεν έχετε συμμορφωθεί με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους χρήσης.

Δικαιώματα τρίτων μερών

Κανείς άλλος εκτός από εσάς και εμάς δεν θα έχει κανένα δικαίωμα βάσει του νόμου περί συμβάσεων (δικαιώματα τρίτων) του 1999 να επιβάλει οποιονδήποτε όρο των παρόντων όρων χρήσης, ανεξάρτητα από το αν το εν λόγω πρόσωπο ή οντότητα έχει προσδιοριστεί ονομαστικά, ως μέλος μιας κατηγορίας ή ως απάντηση σε μια συγκεκριμένη περιγραφή. Προς αποφυγή αμφιβολιών, καμία διάταξη της παρούσας ρήτρας δεν επηρεάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε επιτρεπόμενου εκδοχέα ή μεταβιβαστή.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Η χρήση αυτού του ιστότοπου και της Υπηρεσίας διέπεται από το αγγλικό δίκαιο και συμφωνείτε αμετάκλητα να υποβάλετε οποιαδήποτε αξίωση ή διαφορά που προκύπτει σε σχέση, από ή σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο (και οποιαδήποτε χρήση του ή της Υπηρεσίας ή/και των ευκαιριών που προσφέρονται μέσω αυτού) στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων.

Διαβατήριο και βίζα

Πρέπει να συμβουλευτείτε τον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών, την τοπική πρεσβεία ή το προξενείο του Ηνωμένου Βασιλείου για τις πληροφορίες αυτές. Οι απαιτήσεις ενδέχεται να αλλάξουν και θα πρέπει να ελέγχετε εγκαίρως πριν από την αναχώρηση την ενημερωμένη θέση σας. Λυπούμαστε που δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη εάν σας αρνηθούν την είσοδο στην πτήση ή σε οποιαδήποτε χώρα λόγω της μη μεταφοράς από μέρους σας του σωστού διαβατηρίου, της βίζας ή άλλων εγγράφων που απαιτούνται από οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία, αρχή ή χώρα. Υγεία: Θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας για τις τρέχουσες συστάσεις πριν αναχωρήσετε. Οι υγειονομικές απαιτήσεις και οι συμβουλές για ταξίδια στο εξωτερικό για τον προορισμό των διακοπών σας περιγράφονται στον ιστότοπο της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι θα λάβετε όλα τα συνιστώμενα φάρμακα και θα ακολουθήσετε όλες τις ιατρικές συμβουλές σε σχέση με το ταξίδι σας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στις υπηρεσίες NHS στην Αγγλία, εάν επισκέπτεστε την χώρα σας από το εξωτερικό, επισκεπτόμενοι τη σχετική σελίδα πληροφοριών του NHS.

Η χρήση της Ιστοσελίδας ή/και της Προσφερόμενης Υπηρεσίας από τον Χρήστη γίνεται υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι η Ιστοσελίδα ή/και η Προσφερόμενη Υπηρεσία δεν παρέχει συμβουλές και δεν πρέπει να βασίζεται σε αυτές κατά τη λήψη οποιασδήποτε σχετικής ταξιδιωτικής ή άλλης απόφασης. Οι πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο ή στην Προσφερόμενη Υπηρεσία παρέχονται χωρίς εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, σχετικά με την ακρίβεια, την καταλληλότητα για το σκοπό, τη συμβατότητα ή την ασφάλεια οποιωνδήποτε στοιχείων του Ιστότοπου ή της Προσφερόμενης Υπηρεσίας. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας και της Προσφερόμενης Υπηρεσίας ούτε ότι οποιαδήποτε δήλωση ή δήλωση που περιέχεται στην Ιστοσελίδα θα είναι απαλλαγμένη από σφάλματα.

Πολιτική παράδοσης

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική παράδοσης.

Πολιτική επιστροφής χρημάτων

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Επιστροφής χρημάτων.

Πολιτική απορρήτου

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική απορρήτου.