Η ETA του Ηνωμένου Βασιλείου για τους πολίτες του Βανουάτου: Πλήρης οδηγός

Από το 2024 και μετά, οι επισκέπτες του Βανουάτου που επιθυμούν να επισκεφθούν το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να προετοιμάζονται για το νέο σύστημα ETA του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτή η νέα ταξιδιωτική άδεια ισχύει για υπηκόους, όπως οι πολίτες του Βανουάτου, που δεν χρειάζονται θεώρηση για να επισκεφθούν το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πρέπει να το ζητήσουν οι πολίτες του Βανουάτου πριν ταξιδέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα είναι υποχρεωτικό για την είσοδο. Μάθετε τα πάντα για το πώς λειτουργεί αυτή η νέα ETA του Ηνωμένου Βασιλείου για τους πολίτες του Βανουάτου και τη διαδικασία υποβολής αίτησης σε αυτόν τον οδηγό.

Ποια είναι η ETA του Ηνωμένου Βασιλείου για υπηκόους του Βανουάτου

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα θέσει σε πλήρη λειτουργία το νέο του σύστημα ETA το 2024. Το ETA, που σημαίνει Electronic Travel Authorisation, είναι ένα ψηφιακό σύστημα άδειας ταξιδιού που είναι υποχρεωτικό για τους περισσότερους υπηκόους χωρίς βίζα. Το σύστημα λειτουργεί παρόμοια με άλλα εθνικά συστήματα αδειών εισόδου και απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, όπως το ESTA (Electronic System for Travel Authorization) των ΗΠΑ και το Electronic Travel Authority (ETA) της Αυστραλίας.

Το σύστημα ETA του Ηνωμένου Βασιλείου αναπτύχθηκε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ταξιδιωτικής πολιτικής που περιγράφεται στο νομοσχέδιο για την ιθαγένεια και τα σύνορα του 2022. Το νομοσχέδιο αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων του Ηνωμένου Βασιλείου, στον έλεγχο του αριθμού των μεταναστών και στην ψηφιοποίηση της διαδικασίας εισόδου. Οι επισκέπτες από το Βανουάτου πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για τη νέα ETA για επαλήθευση κατά την άφιξη με έγκυρο βιομετρικό διαβατήριο.

Οι νέοι κανόνες ETA του Ηνωμένου Βασιλείου πρόκειται να επηρεάσουν 92 χώρες χωρίς βίζα παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του Βανουάτου και άλλων ωκεάνιων χωρών. Αυτές οι 92 χώρες δεν απαιτούν κανονικά θεώρηση για να επισκεφθείτε το Ηνωμένο Βασίλειο για σύντομη διαμονή ως τουρίστες ή επισκέπτες που ασκούν δραστηριότητες που γενικά επιτρέπονται από μια τυπική θεώρηση. Με ένα ETA του Ηνωμένου Βασιλείου, οι πολίτες του Βανουάτου μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς θεώρηση στο Ηνωμένο Βασίλειο για έως και 6 μήνες.

Πώς θα επηρεάσει το νέο σύστημα ETA τους πολίτες του Βανουάτου;

Οι πολίτες του Βανουάτου πρέπει πλέον να υποβάλλουν αίτηση για άδεια με τη μορφή ETA πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα τέτοιο βήμα δεν ήταν απαραίτητο πριν, καθώς οι ταξιδιώτες είχαν 6 μήνες κατά την είσοδο με την επίδειξη του διαβατηρίου τους. Αν και αυτό δεν επηρεάζει το είδος ή τη διάρκεια των ταξιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο στα οποία έχουν πρόσβαση οι πολίτες του Βανουάτου, σημαίνει ότι πρέπει να ολοκληρωθεί ένα επιπλέον βήμα πριν τους επιτραπεί η είσοδος.

Οι πολίτες του Βανουάτου εξακολουθούν να μην χρειάζονται βίζα για να επισκεφθούν το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πρέπει, ωστόσο, να υποβάλουν αίτηση για τη βρετανική ETA για πολίτες του Βανουάτου. Η αίτηση αυτή μπορεί να συμπληρωθεί άνετα ηλεκτρονικά και δεν απαιτεί φυσικά έγγραφα ή προσωπικές επισκέψεις σε προξενεία ή κέντρα θεωρήσεων. Ο αιτών πρέπει να περιμένει την επιβεβαίωση της ETA του πριν φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο με το διαβατήριό του.

Υποβολή αίτησης για ETA στο Ηνωμένο Βασίλειο για πολίτες του Βανουάτου

Το σύστημα ETA του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται στη δοκιμαστική του φάση και ενδέχεται να τροποποιηθεί στο μέλλον. Ωστόσο, είναι γνωστές θεμελιώδεις πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή. Ανακοινώθηκε ο κατάλογος όλων των υπηκόων που είναι πλέον επιλέξιμοι για ETA, στον οποίο περιλαμβάνεται και το Βανουάτου.

Οι υπήκοοι του Βανουάτου πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για ETA μέσω της επίσημης πύλης του Ηνωμένου Βασιλείου πριν από την άφιξή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ίδια η διαδικασία υποβολής της αίτησης αναμένεται να διαρκέσει το πολύ 10 λεπτά. Δημοσιεύθηκε ένας κατάλογος απαιτήσεων που περιγράφει τις πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης. Το κόστος δεν έχει ακόμη αποφασιστεί. Αυτό μπορεί να αλλάξει καθώς θα ανακοινώνεται η ETA, αλλά μπορείτε να περιμένετε να υποβάλετε τις ακόλουθες πληροφορίες για να λάβετε μια επιτυχή ETA:

– Έγκυρο βιομετρικό διαβατήριο που έχει εκδοθεί από επιλέξιμη χώρα, όπως το Βανουάτου.
– Μια πρόσφατη ψηφιακή φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου.
– Προσωπικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων του/των ονοματεπώνυμου/ων, της ημερομηνίας γέννησης και των στοιχείων επικοινωνίας.
– Ο σκοπός και οι λεπτομέρειες των ταξιδιωτικών ρυθμίσεων εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως οι κρατήσεις ξενοδοχείων.
– Πιστωτική ή χρεωστική κάρτα για την πληρωμή του τέλους αίτησης ETA.

Η ETA εργάζεται επίσης για την ενίσχυση της ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, ελέγχοντας τους αιτούντες για προηγούμενα αδικήματα. Ο αιτών πρέπει να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με το ποινικό ιστορικό, τα μεταναστευτικά αδικήματα ή τη συμμετοχή σε απαγορευμένες οργανώσεις. Στους αιτούντες που θεωρούνται επικίνδυνοι για το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα χορηγείται ETA σε αυτό το στάδιο.

Επεξεργασία της ETA του Ηνωμένου Βασιλείου για πολίτες του Βανουάτου

Η συμπλήρωση της αίτησης ETA θα είναι γρήγορη και η υποβολή της δεν θα διαρκέσει περισσότερο από 10 λεπτά. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο αιτών πρέπει να περιμένει την επεξεργασία και επιβεβαίωση της ETA του. Αυτό μπορεί να διαρκέσει συνολικά από 48 έως 72 ώρες. Αν και το Ηνωμένο Βασίλειο επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει αυτόν τον χρόνο αναμονής, μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις και απορρίψεις αιτήσεων. Όταν εγκριθεί η ETA του αιτούντος, θα αποσταλεί email επιβεβαίωσης.

Συνιστάται στους αιτούντες από το Βανουάτου να υποβάλλουν ΕΤΑ τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία ταξιδιού τους, αν όχι νωρίτερα. Καθώς η ETA είναι πλέον υποχρεωτική για την είσοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι καθυστερήσεις ή οι καθυστερημένες υποβολές θέτουν σε κίνδυνο την άδεια εισόδου του αιτούντος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εάν μια αίτηση δεν είναι επιτυχής, αναμένεται να υπάρξει διαδικασία προσφυγής.

Οι αεροπορικές εταιρείες που ταξιδεύουν απευθείας προς το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να ελέγχουν τους επιβάτες για να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν έγκυρο ETA. Η μη προσκόμιση ETA μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την άρνηση επιβίβασης του επιβάτη. Όλοι οι επιβάτες που φθάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, είτε αεροπορικώς, είτε δια θαλάσσης, είτε με τρένο, οφείλουν να επιδεικνύουν το ETA τους στην ασφάλεια των συνόρων κατά την άφιξη. Τα αεροδρόμια διαθέτουν βελτιωμένες ηλεκτρονικές πύλες όπου τα διαβατήρια μπορούν να σαρωθούν για να επιβεβαιώσουν τις ETA για ψηφιακή πρόσβαση στα σύνορα.

Ταξίδι με την ETA του Ηνωμένου Βασιλείου για πολίτες του Βανουάτου

Η ETA του Ηνωμένου Βασιλείου ισχύει για ταξίδια σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Εξαρτήσεις του Στέμματος, δίνοντας στους πολίτες του Βανουάτου το δικαίωμα να ταξιδεύουν στην Αγγλία, τη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία χωρίς επιπλέον γραφειοκρατία. Μπορούν επίσης να ταξιδέψουν στη Νήσο Μαν, το Τζέρσεϊ και το Γκέρνσεϊ, μεταξύ άλλων εξαρτημένων περιοχών. Οι πολίτες του Βανουάτου δεν χρειάζονται επίσης διαβατήριο για να επισκεφθούν τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, αλλά για ταξίδια σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες απαιτείται θεώρηση Σένγκεν.

Το Βανουάτου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Οι υπήκοοι του Βανουάτου έχουν πρόσβαση σε ταξίδια χωρίς θεώρηση στο Ηνωμένο Βασίλειο με ETA. Το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βανουάτου έχουν αμοιβαίες ταξιδιωτικές ρυθμίσεις, εν μέρει λόγω της συμμετοχής του στην Κοινοπολιτεία των Εθνών, και οι δύο χώρες συνεχίζουν να αναπτύσσουν τις σχέσεις τους. Οι ταξιδιώτες από το Βανουάτου ενθαρρύνονται να ανατρέξουν στη σελίδα Συχνές ερωτήσεις για την ETA του Ηνωμένου Βασιλείου για πρόσθετες πληροφορίες.

Παρά τον μικρό πληθυσμό του Βανουάτου, που ανέρχεται σε 315.700 κατοίκους, το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ένας ελκυστικός προορισμός με πολλά πολιτιστικά αξιοθέατα που προσελκύουν τους πολίτες του Βανουάτου, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής Βανουάτου του Βρετανικού Μουσείου. Δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις μεταξύ του Βανουάτου και του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, οι συνήθεις διαδρομές με ενδιάμεσο σταθμό πραγματοποιούνται μέσω Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας.